วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

วิสัยทัศน์

โรงเรียนพานพิทยาคมมุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   ฝึกฝนนักเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ   ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  มีความสามารถในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา  สื่อสารได้หลายภาษา  มีความเป็นไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอพียง  กิจกรรมที่หลากหลายและสิ่งแวดล้อมที่ดฃ

พัทธกิจ

1.ส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยี และ ICT อย่างสร้างสรรค์  สามารถสื่อสารสองภาษา   ภูมิใจและหวงแหนความเป็นท้องถิ่น

2.พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ อ่าน และเขียน  ด้านการใช้ภาษาต่างชาติ  ด้านการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และด้านความสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน

Advertisements
Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: